su arıtma
Kullanıcı Adı:
Parola:
 Giriş 

True Sas Ultimate

» Ürün ve servis kalitenizi ölçün
Müşteri ilişkileri Yönetimi kavramı içinde etkili pazarlamanın yöntemlerinden biri de kalite takibidir. Müşterilerin ürün ve hizmet beklentilerinin belirli bir plan içinde sorgulanması, ölçülebilir yöntemler ile memnuniyet anketlerinin ve şikayet takibinin yapılması müşteri sadakatini kazanmanın en etkili yoludur. SAS Ultimate, anket veri girişleri, müşteri şikayet takibi, soru formu hazırlama uygulamaları ile işletmelerin kalite takibini satış, servis ve finans işlemlerine ilave olarak yürütülmesini sağlamaktadır.

» Şikayet aslında ödüldür

Müşteri, rahatsız olduğu konu ile ilgili şikayetini, kendisine çözüm üretebileceğine inandığı kişi veya kuruma yapar. Çözüm bulamayacağını düşündüğünde ise şikayete gerek duymaz, ilgili kişi ve kuruma alternatif aramaya başlar. Bu açıdan bakıldığında müşteri şikayeti aslında her kurum için, müşteriyi daha verimli olarak kazanmak ve devamında onun referanslarından faydalanmak için bir fırsattır, ödüldür. 
SAS Ultimate, firma yöneticilerine olası müşteri şikayetleri kapsamında geniş bir takip imkanı sağlamaktadır. Görüşmeyi yapan kullanıcı, ilgili kullanıcı, şikayete konu olan hizmet yada ürün bilgisi, muhtemel sonuçlanma tarihi gibi ilk kayıt girişi fonksiyonlarının yanında, şikayetin devamında yapılan görüşmelerin ayrıntılı takibi, yapılacak işlemlerin ilgili kullanıcı veya gruplara otomatik hatırlatılması ve gereken doküman, resim ve çizelgelerin ilişkilendirilmesi ile şikayet konusunun sonuçlanmasına kadar olan aşamaları ayrıntılı olarak takip eder.

» Sonuçlar firmanıza yön verir
Yapılan müşteri anketlerin sonuçları, firmaların geleceklerine dair kararlar almalarında belirleyici rol oynar. SAS Ultimate ile belirlenebilecek konulara göre anket soru formları hazırlanabilir, yapılan müşteri anketleri puantaj tablolarına göre değerlendirilebilir.

» Üretiminiz kontrol altında
Üretim takibi, İşletme depolarında bulunan Hammadde ve yarı mamullerin müşteriye mamul olarak satılmasına kadar devam eden, stok ile ilgili aşamaları kapsar. 
Mamuller için oluşturulan reçetelerde, üretim için kullanılacak hammadde, yarı mamuller ve miktarları belirtilir. Üretim fişleri ile oluşturulmuş reçeteler kullanılarak istenen adette üretim yapılabilir. Üretimin bu aşamasında, üretilen mamul istenen depo ya aktarılırken, üretim sırasında kullanılan hammadde ve yarı mamul sistem tarafından stoktan düşülür. Malzeme ihtiyaç planlama ile üretim için gereken hammadde ve yarı mamulün depolardaki son bakiyeleri gözlemlenebilir, eksik olan mallar tek tuş ile siparişe dönüştürülebilir.  

True Ultimate modül kapsamı

< Pazarlama İşlemleri, Satış Yönetimi, Teknik Servis Yönetimi, Ticari Takip, Finans Yönetimi, Proje Takibi, Üretim Takibi, Kalite Takibi >
Firma Bilgileri, Kişi Bilgileri, Aktivite Yönetimi, İş Planı/Randevu Takibi, Kampanya Yönetimi, Teklif Yönetimi, Prim Hesabı, Satış Hedefleri, Ürün Kartı, Sipariş İşlemleri, Personel Takibi, Doküman Yönetimi, Günlük İş Takibi, Mail, Fax, Sms

İrsaliye Takibi, Stok Sayım İşlemleri, Fatura Takibi, Cari Hareket İşlemleri, Banka Takibi, Kredi Kartı Takibi, Kasa Takibi, Nakit Akışı, Çek İşlemleri, Stok Maliyet Takibi
 

Ekip Takip, Ekip Yetkilendirme İşlemleri, Servis Fişi, Kullanılan Malzeme Takibi, Sistem (Cihaz) Kartı, Bakım Takibi, Ömürlü Malzeme Takibi, Garanti Takibi, Cari Kart, Yetkili Kişi Bilgileri, Personel Kartı, Günlük İş Takibi, Doküman Yönetimi, Sms, Mail, MRS ve Grafik Raporlar

Kapsamlı Proje Takibi, Proje Aktiviteleri, Teklifleri, Siparişleri, Masrafları ve Çalışma Saatleri Takibi 


Üretim Takibi, Üretim Reçeteleri, İş Emri, Malzeme İhtiyaç Planlama,

Kalite Takibi, Toplantı Takibi, Değerlerimiz, Organizasyon El Kitabı, Kalite El Kitabı, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, Şikayet Takibi, Soru Formu Hazırlama, Anket Yönetimi

Sorgu ekranı
Sorgu ekranı ile filtreleme yapılabilir, istenilen bilgiye kısa zamanda ulaşılabilir.